12 жовтня 2010 р.

"Патерн Вівторка" #10: Ітератор (Iterator)

Уявіть, що ви розробник статегічної воєнної гри. Армія має складну структуру: вона складається із героя і трьох груп. Коли Король видає указ і ресурси щоб полікувати всіх воїнів (Герой також є воїном) Ви хочете проітерувати по всіх солдатах і викликати метод treat() на кожному інстансі. Як це можна зробити легко і без вникання в структуру Арімії?

ITERATOR

Ітератор це патерн який дозволяє доступатися почергово до елементів будь-якої колекції без вникання в суть її імплементації.

Таким чином в застосуванні до нашої проблеми:

Ми не хочемо перейматися структурою Армії - ми хочемо щоб SoldiersIterator пробігся по всіх солдатах.


Використання

Код нище показує використання ітератора. Як бачимо ми просто отримали інстанс ітератора SoldiersIterator. І простим циклом проходимося по всіх солдатах армії. Це дуже легко, що і є основним завданням ітератора.

            var iterator = new SoldiersIterator(earthArmy);
      while (iterator.HasNext())
      {
        var currSoldier = iterator.Next();
        currSoldier.Treat();
      }

Структура Армії
   
Армія складається із одного героя і може містити багато Груп, кожна із яких може містити багато солдат. Отже, як ми бачимо, сктуктура армії складна і деревовидна. Код нижче показує створення Армії:

            var andriybuday = new Hero("Andriy Buday");
      var earthArmy = new Army(andriybuday);

      var groupA = new Group();
      for (int i = 1; i < 4; ++i)
        groupA.AddNewSoldier(new Soldier("Alpha:" + i));

      var groupB = new Group();
      for (int i = 1; i < 3; ++i)
        groupB.AddNewSoldier(new Soldier("Beta:" + i));

      var groupC = new Group();
      for (int i = 1; i < 2; ++i)
        groupC.AddNewSoldier(new Soldier("Gamma:" + i));
      
      earthArmy.AddArmyGroup(groupB);
      earthArmy.AddArmyGroup(groupA);
      earthArmy.AddArmyGroup(groupC);

Герой (Hero) це клас унаслідуваний від солдата(Soldier) і основна різниця така, що він має вищий рівень здоров"я.

    public class Soldier
  {
    public String Name;
    public int Health;
    private const int SoldierHealthPoints = 100;
    protected virtual int MaxHealthPoints { get { return SoldierHealthPoints; } }

    public Soldier(String name)
    {
      Name = name;
    }

    public void Treat()
    {
      Health = MaxHealthPoints;
      Console.WriteLine(Name);
    }
  }

  public class Hero : Soldier
  {
    private const int HeroHealthPoints = 500;
    protected override int MaxHealthPoints { get { return HeroHealthPoints; } }

    public Hero(String name)
      : base(name)
    {
    }
  }
SoldiersIterator

То ж, якщо ми можемо рухатися по складній колекції так легко, де є вся складність? Звісно, вона прихована інкапсульована в конкретному класі ітератора.

    public class SoldiersIterator
  {
    private readonly Army _army;
    private bool _heroIsIterated;
    private int _currentGroup;
    private int _currentGroupSoldier;

    public SoldiersIterator(Army army)
    {
      _army = army;
      _heroIsIterated = false;
      _currentGroup = 0;
      _currentGroupSoldier = 0;
    }

    public bool HasNext()
    {
      if (!_heroIsIterated) return true;
      if (_currentGroup < _army.ArmyGroups.Count) return true;
      if (_currentGroup == _army.ArmyGroups.Count - 1)
        if (_currentGroupSoldier < _army.ArmyGroups[_currentGroup].Soldiers.Count) return true;

      return false;
    }

    public Soldier Next()
    {
      Soldier nextSoldier;
      // we still not iterated all soldiers in current group
      if (_currentGroup < _army.ArmyGroups.Count)
      {
        if (_currentGroupSoldier < _army.ArmyGroups[_currentGroup].Soldiers.Count)
        {
          nextSoldier = _army.ArmyGroups[_currentGroup].Soldiers[_currentGroupSoldier];
          _currentGroupSoldier++;
        }
        // moving to next group
        else
        {
          _currentGroup++;
          _currentGroupSoldier = 0;
          return Next();
        }
      }
      // hero is the last who left the battlefield
      else if (!_heroIsIterated)
      {
        _heroIsIterated = true;
        return _army.ArmyHero;
      }
      else
      {
        // THROW EXCEPTION HERE
        throw new Exception("End of colletion");
        //or set all counters to 0 and start again, but not recommended
      }
      return nextSoldier;
    }
  } 
Чому мій приклад не є стандартмим і класичним?

Тому що я собі поставив за завдання підкреслити головне завдання яке вирішує цей паттерн і зробити це таким чином, що можна буде все легко зрозуміти. Ще однією причиною є те, що ви можете прочитати тонни стандартних пояснень цього патерну. Головною ж різницею між моїм поясненням і іншими поясненнями є те, що стандартні є більш абстраговані. Наприклад, я створював потрібний нам ітератор таким чином:

var iterator = new SoldiersIterator(earthArmy);

Але зазвичай створення ітератора також інкапсулюється під методом Агрегата (як GetEnumerator в .NET). Мій код міг б виглядати так:

AbstractIterator iterator = AbstractArmy.GetSoldiersIterator();

В світі .NET ми маємо інтерфейси IEnumerable і IEnumerator, які нам допомагають у використанні цього патерну.

var list = new List();
//GetEnumerator is method of IEnumerator (Aggregate)
var enumerator = list.GetEnumerator();
//MoveNext method of IEnumerable (Iterator)
enumerator.MoveNext();

Моя табличка Патернів
Developer's RoadMap To Success

Немає коментарів:

Дописати коментар